Copyright

Alle inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van GratisIn.nl. GratisIn.nl is onderdeel van MMProjects.nl VOF.

Tevens kan het zijn dat partners van GratisIn.nl toestemming hebben gegeven om (beeld)materiaal te gebruiken, dit alles ten behoeve van publicatie op websites van GratisIn.nl, in dit geval voor de website www.gratisin.nl.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door GratisIn.nl. De informatie op deze site is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag louter daarvoor gebruikt worden.

In geval u informatie van deze site voor zakelijke of commerciƫle doeleinden wilt gebruiken, dient u vooraf contact met ons op te nemen en onze goedkeuring af te wachten. Totdat u onze goedkeuring krijgt dient u zich te onthouden van het gebruik van (beeld)materiaal voor zakelijke of commerciƫle doeleinden.